Sex Sells?

Jedan je od najstarijih marketing „trikova“ je #sexsells. Međutim, nauka je dokazala da, zapravo, strah prodaje, ali ne i sex, kao i da ljudi pamte bolje reklame u kojima je proizvod seksualizovan, ali se ne sećaju proizvoda ni brenda. Dakle, #sexsells reklame privlače pažnju, ali ne rezultuju prodajom, niti većom svesti o brendu.